มาตรฐานของสถานพยาบาล HA

       HA ย่อมาจากคำว่า Hospital accreditation ซึ่งหมายถึง การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลโดยเฉพาะ (ไม่สามารถนำไปใช้กับ การรับรองโรงงานหรือบริการอย่างอื่นได้) ซึ่งจะต่างจาก ISO เพราะ HA นั้นจะได้รับต้องผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการพัฒนาสถานพยาบาล หากสถานพยาบาลใดต้องการได้รับ HA ต้องผ่านการประเมินหลายอย่าง เช่น การจัดการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม การลดความเสี่ยงในการรักษาพยาบาล สถานพยาบาลจะต้องมีการเตรียมตัวด้วยการประเมินและพัฒนาตนเอง รวมทั้งยินดีที่จะให้มีการเยี่ยมสำรวจจากภายนอก


  ประชาสัมพันธ์


  May 12, 2014
  เรียนหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน/คณะกรรมการทีมนำคุณภาพ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพเพื่อความยั่งยืนส...
  May 12, 2014
  ใบเขียนรายงานความเสี่ยง...
  May 12, 2014
  สำเนาหนังสือรับรองหรือรายงานการตรวจเยี่ยม...
  May 12, 2014
  เอกสารสำหรับการเตรียมรับเยี่ยม Re-accreditation 2...
  May 12, 2014
  ขั้นตอนการขอรับรองคุณภาพ Re-accreditation 2...
  May 12, 2014
  คุณภาพมิได้เกิดขึ้นในวันนี้ หรือ พรุ่งนี้ แต่คุณภาพเกิดในทุก ๆ วัน ทุกเวลา...