ระบบบันทึกกิจกรรม P4P :: โรงพยาบาลหัวหิน
 
ขอให้หัวหน้าหน่วยงานล็อค P4P ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน และคณะกรรมการจะทำการล็อค P4P เดือนเมษายน ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ประกาศ ณ วันที่ 27-04-2561 08:59:19       


ขอให้หัวหน้าหน่วยงานล็อค P4P ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
และ
คณะกรรมการจะทำการล็อค P4P ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

Username : 
Password : 
การใช้งาน : 
       : : สงวนลิขสิทธิ์ © 2012 | ระบบบันทึกกิจกรรม P4P โรงพยาบาลหัวหิน: :
: : Information System Development P4P Management Huahin Hospital : :