ระบบบันทึกกิจกรรม P4P :: โรงพยาบาลหัวหิน
 
ขอให้หัวหน้าหน่วยงานล็อค P4P เดือนเมษายน 2559 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และคณะกรรมการจะทำการล็อค P4P เดือนเมษายน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ประกาศ ณ วันที่ 27-11-2558 08:59:19       


ขอให้หัวหน้าหน่วยงานล็อค P4P เดือนตุลาคม-มกราคม 2560 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
และ
คณะกรรมการจะทำการล็อค P4P เดือนตุลาคม-มกราคม 2560 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

Username : 
Password : 
การใช้งาน : 
       : : สงวนลิขสิทธิ์ © 2012 | ระบบบันทึกกิจกรรม P4P โรงพยาบาลหัวหิน: :
: : Information System Development P4P Management Huahin Hospital : :