ระบบลงทะเบียนตรวจหาเชื้อตรวจหาเชื้อโควิด-19ลงทะเบียนเข้ารับบริการโควิด-19

- 1/3 -
(กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง)
 
วันที่ตรวจ ATK เอง หรือวันที่ตรวจ PCR ครั้งก่อน

<--กดเลือกวันที่ที่รูปฏิทิน
 
วิธีที่ตรวจโควิด 19 ครั้งก่อน

 
ผลการตรวจ